Velké poděkování dárcům z Orlové za dary v rámci sbírky potravin!

Děkujeme!