I v této nelehké době jsme nelenily a zúčastnili jsme se online soutěží ve které děti z tanečního kroužku vyhrály !! Patří jím velká gratulace. Odměny za vítězství dovezli kolegyně a moderátorky z Opavy .