Velké díky všem zúčastněným, panu Firlovi za účast která nás velice potěšila , hlavnímu kotelníkovi Frantovi ,paní kuchařce Růžence a pomocníkům, Jarmile, Vilmě, Lence, Romaně, Evě v kuchyni ,řidičům Mirkovi, Zdenkovi, Juzkovi , Gřeškovi, za dovezení kostýmu, dětem za pilné nacvičování, za úžasnou a trpělivou práci s našimi dětmi, všem rodičům jejichž děti u nás tancují.