Vedoucí turistického kroužku dětem donesla „škrabací mapu“ a děti si mohly vyškrabat místa na mapě které již navštívily. Po škrábaní následovali informace o nadcházejícím výletě který pro nás připravuje vedoucí turisťáku.